Youtube Music available na sa Pinas

Ang music streaming service ng YouTube na “Youtube Music” ay magagamit na sa bansa.

Ang streaming platform na ito ay nagsimula noong 2018.

Ang YouTube music ay hiwalay na application at music web player, katulad ng Spotify at Itunes.

Maaring gamitin ang Youtube Music kahit nakapatay ang screen ng cellular phone.

Mag-sign up para magkaroon ng 1 month free trial.