Yoga, gamot sa migraine?

Narinig n’yo na ba ang mga katagang ‘downward dog’?

Ang ‘downward dog’ ay isang posisyon sa yoga na kung saan ang mga kamay at paa ng taong gumagawa nito ay parehong nakatukod sa sahig na naka-arko sa bewang at ang ulo ay sumusunod sa direksyon kung saan nakatukod ang mga braso at kamay na parang gumagawa ng pabaligtad na ‘V’ sa kabuuan.

downward dog yoga

Ayon sa isang nai-publish na pag-aaral sa ‘Neurology’, nakitang ang mga taong nakakaranas ng ‘migraine’ na may iniinom na medikasyon at regular na nagsasanay ng ‘yoga’ ay mas epektibo kaysa sa mga taong umiinom lamang ng medikasyon sa ‘migraine’.

“We had hypothesized that yoga would have a positive effect on patients with migraines but the degree of the benefit, that turned out to be a pleasant surprise,” ayon kay Dr. Gautam Sharma, isang propesor sa cardiology sa Center for Integrative Medicine and Research at the All India Institute of Medical Sciences sa New Delhi.

Ayon pa sa doktor, “Migraine may be a condition precipitated by multiple triggers and mediated by multiple pathways. Treating the person may be more important than treating the disease.”

Ang pag-aaral ay kinabilangan ng 114 taong may sakit na ‘migraine headaches’ na hinati sa dalawang grupo: (1) grupong iinom lamang ng medikasyon; (2) grupong iinom ng medikasyon at magsasanay sa ‘yoga’.

Ang ikalawang grupo (2) ay magsasanay sa yoga ng tatlong (3) beses isang linggo, na kinapapalooban ng isang (1) oras na kada ensayo, sa loob ng tatlong (3) buwan.

“People improved in both the medication-only group as well as the yoga group,” “But the benefit was higher in the yoga group in all areas, including headache frequency, pain intensity, use of medications as well as how much migraine interfered with daily life.” sa paglalahad ni Sharma.

“The study did show a surprising decrease in headache frequency (with yoga practice),” ayon naman kay Dr. Laurie Knepper, isang Associate Professor sa Neurology sa Unibersidad ng Pittsburgh kahit wala siyang partisipasyon sa panahon ng ginanap na pag-aaral, “It might be a great adjunct to the medications that we have.”

Bagama’t hindi ipinaliwanag sa pag-aaral kung bakit makakabawas ang ‘yoga’ sa pag-atake ng ‘migraine’, ipinaliwanag ni Sharma na ang kasalukuyang kaalaman ng mga eksperto sa ‘yoga’ ay nagbibigay ng indikasyon kung bakit may positibong epekto ito sa mga nakakaranas ng sakit ng ulo.

“Yoga asanas and relaxation techniques result in muscle relaxation. The local muscle tension points especially in the head and neck can thus be relieved,” ayon pa sa kanya.

Dagdag pa ni Sharma, marami pang ibang benepisyo ang makukuha sa pag-eensayo ng ‘yoga’, katulad ng pagpapababa ng ‘blood pressure’ at iba pang suliranin na may kinalaman sa ‘stress-related hormones’.

Lumalabas na ang pag-eensayo ng posisyong ‘downward dog’ sa ‘yoga ‘ay maaaring isa sa pinakamabisang gawin para mapanatiling nasa kondisyon ang inyong pangangatawan at pag-iisip.