WHO: 5 dapat gawin para iwas nCoV

May mga hakbang na dapat gawin ang mga tao maliban sa paggamit ng face mask para makaiwas sa 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), ayon sa World Health Organization (WHO).

Sa Feb. 4 situation report ng WHO ay inalala nito ang mga nagdaang outbreak maliban sa coronavirus — ang Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) at Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), human-to-human transmission na nangyari sa pamamagitan ng droplets, contact at fomites at iginigiit ang pangangailangan na ang transmission mode ng 2019-nCoV ay maaring katulad.

Narito ang limang basic principles para maiwasan ang general risk ng transmission ng acute respiratory infections, ayon sa WHO

    • Avoiding close contact with people suffering from acute respiratory infections.
    • Frequent hand-washing, especially after direct contact with ill people or their environment.
    • Avoiding unprotected contact with farm or wild animals.
    • People with symptoms of acute respiratory infection should practice cough etiquette (maintain distance, cover coughs and sneezes with disposable tissues or clothing, and wash hands).
    • Within healthcare facilities, enhance standard infection prevention and control practices in hospitals, especially in emergency departments.

Coronavirus infection risk reduction

Nilinaw din ng WHO na wala itong inirerekomendang anumang espisipikong health measures sa travelers.

Sakaling may sintomas ng respiratory illness sa panahon o pagkatapos ng biyahe ay inaabisuhang magpasuri sa doktor at ibahagi ang medical history.

“Coronavirus(CoV) are “a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV).”

It says a novel coronavirus (nCoV) is a “new strain that has not been previously identified in humans,”paliwanag ng WHO.