Walang pasok hanggang Disyembre minungkahi

Minungkahi ng mga experto mula sa Unibersidad ng Pilipinas na kanselahin ang klase hanggang Disyembre para malimitahan pa ang COVID-19.

Ayon sa grupo ng scientists at acamedic researchers na pinangunahan ni Dr. Mahar Lagmay, ipinakita nito ang kanilang rekomendasyon sa press briefing sa Malacañang na suspendihin ang classroom-based lectures hanggang Disyembre.

“Base doon sa mga model, kapag tayo ay walang klase hanggang December — at ito po ay nirerekomenda — ay malaki ang maibabawas natin sa transmission ng COVID-19,” ani Lagmay.

Ayon dito, 56% ng interkasyon ay nanggagaling sa mga nasa edad 19 pababa, at mataas ang tsansa na makihabuli ito sa mga matatanda at mahawaan ito.

Dagdag nito, suhestiyon nila na isuspendi ang klase hanggang kolehiyo ngunit ipinunto din nito na wala ring bagong doktor, nurse at iba pang medical professionals ang maisasama sa workforce ngayong taon.

Hindi pa napagdedesisyunan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagay na ito.