Suporta hindi paglimita sa local poultry production — Kiko Pangilinan

Pinapasalamatan natin ang Department of Agriculture at si DA Secretary William Dar sa paglilinaw na hindi nililimitahan ng Bureau of Animal Industry and local poultry production.

Kagaya ng ating mga kababayan, nabahala rin kami nang mabalitaan ang panukalang ito ng BAI.

Nakikiisa kami sa panawagan ng mga local poultry farms.

Sa panahong mas kailangan nila ng kabuhayan, hindi makatarungan na tatanggalan sila ng pagkukunan ng kita.

Unahin ang lokal.

Ang kailangan sa agrikultura ay suporta, hindi paglilimita.

Tuloy-tuloy po ang aming suporta sa industriya at hinihimok namin ang DA na maglabas ng isang memorandum at ipakalat sa mga lokal na pamahalaan at mga barangay upang maabot ang mga maliliit na poultry farms upang mas lalo pang malinaw ang ‘miscommunication’ na ito.

Inuulit po namin: suporta, hindi paglilimita