Pinay nakaimbento ng eco-friendly aircon

Ang 20-year-old Pinay na si Maria Yzabell Angel Palma ng Naga City ay nakaimbento ng eco-friendly air conditioner noong siya ay Grade 10 student sa Philippine Science High School (PSHS) Bicol.

Ang disc-shaped compressor air conditioner ni Palma ay gumagamit ng low compression at pinapalitan ang high volume of air molecules bilang refrigerant.

eco-friendly aircon inventor

Ang kanyang imbensyon ay recognized ng International Federation of Inventors’ Association (IFIA) at nakompleto na ang applikasyon sa US Patent and Trademarks office.

Sa ngayon ay naghahanap siya ng investors sa kanyang eco-friendly air conditioner na may budget na $3 million, na hindi gumagamit ng hydrofluorocarbons (HFCs) as cooling agent na nakakasama sa kapaligiran.