Park Seo Joon nag-donate ng $80,000 laban sa COVID-19

Park Jeo SoonNag-donate ng ₩100,000,000 (roughly $82,845 USD) si Korean actor Park Seo Joon sa Daegu para labanan ang coronavirus (COVID-19).

Nakita ng actor sa balita ang kakulangan ng equipments sa ICU ward kaya agad itong nag-donate.

Isa ring kilalang philanthropy si Park Seo Joon.