Longest English word viral sa pagputok ng Taal volcano

Trending ang pinakamahabang English word na matatagpuan sa dictionary ang ‘pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis’ dahil sa ashfall na nararanasan ng mga taga-Luzon dahil sa pag-alboroto ng Taal volcano.

Ayon sa Oxford Dictionaries, ang salitang ito ay ‘factitious word alleged to mean “a lung disease cause by inhilation of very fine silica dust usually found in volcanoes” but occuring chiefly as an instance of a very long word’.

Ang salitang ito ay hindi medical term at para lamang ilaban sa pinakamahabang salita sa Ingles, na mayroon 45 letters.