‘Layogenic’ word of the day ng BBC

Pasok ang ‘layogenic’ bilang ‘Word of the Day’ ng BBC Two, ang second flagship channel ng British Broadcasting Corporation.

Sa kanilang Facebook post, ang ibig sabihin ng layogenic ay “a person who is attractive from a distance but not from close up.”

layogenic

Unang ginamit ang term na ‘layogenic’ sa Pilipinas, na ang ibig sabihin ng ‘layo’ ay far at ang ‘-genic’ ay nakuha sa wikang Ingles, partikular sa salitang ‘photogenic’.

Hindi ito kasama sa official dictionary pero kasama ito sa ‘Urban Dictionary’ kung saan makikita ang slang words and phrases.