‘Half-naked’ bawal sa Pasay

MAHIGPIT na ipinaalala ni Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano ngayon (Nobyembrer 5, 2019) sa mga Pasayeño na ipinagbabawal sa sinuman na lumabas ng kanilang bahay o pumunta sa pampublikong lugar ng lungsod nang “half naked” o walang suot na damit pang-itaas.

“Bilang bahagi ng mga hakbang ng ating lokal na pamahalaan na ibayong pagandahin ang bagong imahe ng Pasay sa pamamagitan ng disiplina, kalinisan at kaayusan ay ipinatutupad natin ang Ordinance 6004 na nagbabawal sa pagiging “half-naked” o walang damit pang-itaas sa pampublikong lugar, ayon kay Calixto-Rubiano kaugnay ng ordinansang isinabatas noong Hunyo 2019.

Sabi ng alkalde, ang paglabas na “half naked” sa pampublikong lugar ay maituturing na pag-aastang siga.

Si Pasay City Mayor Noel L. Del Rosario ang pangunahin may-akda at sponsor samanatalang sila Councilors Mark Anthony A. Calixto, Arnel Regino T. Arceo, Jose C. Isidro Jr., Donnabel M. Vendivel, Ricardo E. Santos at Aileen C. Padua ang ilan sa mga kamay-akda at co-sponsor ng City Ordinance 6004.

Alinsunod sa ordinansa, “… appropriate manner of dressing needs extra attention by the city government as an orderly act that shall contribute to the atmosphere of decency and high moral outlook of the people of Pasay… the City of Pasay firmly believes that all persons must be in proper attire while in public places or outside of their private residences in the city.”

Dagdag nito, “No person/individual of legal age in the City of Pasay shall expose himself (walk, run, stand, jog or the like) outside his/her private residence half-naked.”

Itinatakda ng Ordinance 6004 ang multang P2,000 o 12-oras na community service sa unang paglabag; multang P3,000 o 18-oras na community service sa ikalawang paglabag; hanggang multang P4,000 o 24-oras na community service sa ikatlong paglabag, o parehong multa at community service, batay sa diskresyon ng Pasay court. Inaatasan naman ng ordinansa ang Pasay Police Station Commander na i-monitor at i-record ang bawat paglabag ng sinumang indibidwal upang ma-determina ang dalas ng paglabag nito at kung kailangang dagdagan ang parusa.