Gatchalian: K to 12 grad gawing contact tracers

Upang mapunan ang pangangailangan ng bansa sa mga contact tracers sa gitna ng pandemya, hinimok ni Senador Win Gatchalian ang pamahalaan na tanggapin ang mga nagtapos sa programang K to 12 para sa mga trabahong ito.

Bagama’t layon ng K to 12 na mapadali ang pagkakaroon ng trabaho pagka graduate ng mga estudyante, ipinaliwanag ni Gatchalian na mas mahirap para sa mga bagong nagtapos na makahanap ng mapapasukan dahil sa naging epekto ng pandemya sa ekonomiya.

Ngunit kung bibigyan ang mga graduate na ito ng trabaho bilang contact tracers, mapapalakas na ng pamahalaan ang mga hakbang nito na mahanap ang mga nahawaan ng COVID-19, makatutulong pa ang mga trabahong ito sa mga kabataan at mga pamilya nila, lalo na ang mga naghihikahos, bunga ng pandemya.

Noong nakaraang Mayo, inanunsyo ng Department of Health o DOH na nangangailangan ang bansa ng humigit-kumulang siyamnapu’t apat na libong (94,000) mga contact tracers.

Bagama’t importanteng may pagsasanay o nagtapos sa isang allied medical course ang isang contact tracer, ang suhestiyon ni Gatchalian ay payagan din ang mga nagtapos ng K to 12 na mag-apply at pumasok sa mga trabahong ito.

Ginawa niyang halimbawa ang Estados Unidos kung saan may mga contact tracers na hindi nakapagtapos ng kolehiyo.

“Dalawa ang magagawa natin: makakapagbigay tayo ng trabaho sa mga kabataan at mapapalakas natin ang mga hakbang upang mahanap ang mga may sakit ng COVID-19,” ani Gatchalian na Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture.