Gatas ng kalabaw, panlaban sa COVID-19

Bilang tugon sa malawakang inisyatiba laban sa COVID-19, nakikipagtulungan ang Department of Agriculture-Philippine Carabao Center (DA-PCC) regional centers sa mga samahan ng magsasakang maggagatas, at sangay ng gobyerno sa pagsasagawa ng community milk feeding programs sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Kabilang sa mga nabigyan ng gatas ay mga frontliners, bata, senior citizens, buntis, empleyado ng DA-PCC, at ilang piling pamilya mula Marso hanggang Hunyo.

Milkybun carabao milk

Layunin ng community milk feeding program na palakasin pang lalo ang immune system ng mga piling benepisyaryo sa pamamagitan ng pag-inom ng gatas ng kalabaw at pagkonsumo ng “milky buns” na isa sa mga bagong produkto ng DA-PCC.

Sa pamamagitan ng community milk feeding program, natutulungan ang mga maggagatas na patuloy na kumita sa kabila ng enhanced community quarantine (ECQ) at pandemiya.