Deadline ng bayad sa kontribusyon pinalawig ng PhilHealth

Pinalawig ng PhilHealth ang deadline ng pagbabayad ng kontribusyon para sa mga self-paying direct contributors para maibsan ang kanilang alalahanin.

Maaaring bayaran ang first quarter contribution bago o sa ika-30 ng Abril, 2020 sa halip na sa ika-31 ng Marso nang walang interes.

Bukod dito, ang polisiya sa single period of confinement at 45-days coverage para sa mga miyembro ay pansamantalang ipinagpapaliban habang ang pagpapasa ng claims ng mga health care providers ay pinalalawig naman mula 60 hanggang 120 araw o higit pa batay sa ipapasya ng PhilHealth.