Biktima ka ba ng GSM? Baka isa rito ang nawawala mong cellphone!

Umaabot sa 300 cellphone o mga hinihinalang galing sa magnanakaw o GSM ang hawak ngayon ng Manila Police District Special Mayor’s Reaction Team (SMaRT) bunsod ng pinaigting na implementasyon ng anti-fencing law.

Kung isa kayo sa nawalan o nanakawan ng cellphone magsadya na sa MPD-SMaRT at baka narito ang pinakaiingatan ninyong cellphone na naglalaman ng mahahalagang impormasyon ng inyong buhay.

Magtungo lamang sa tanggapan ng SMaRT sa ground floor ng Manila City Hall at magdala ng patunay na pag-aari nyo ang isa sa mga cellphone na nakumpiska sa mga malls ng team.