Ayuda at tulong pinansyal ng gobyerno sa panahon ng quarantine (Part 3)

SSS benefit dahil sa ECQ available na Maaari nang mag-apply para sa PHP20,000 unemployment benefits ang mga nawalan ng trabaho dahil sa ipinatutupad ang expanded community quarantine (ECQ).

Ayon kay Fernan Nicolas, concurrent head ng Social Security System (SSS) Public Affairs and Special events division, magkakaloob sila ng hanggang PHP20,000 para sa dalawang buwan.

Gayundin, inihahanda na ng SSS ang kanilang mga tanggapan para sa aplikasyon ng calamity loan.

Ihuhulog daw ng SSS sa savings account o ATM account ng kanilang miyembro ang halaga ng benefit at loan dahil sarado ang Philpost.

Pinayuhan din ng SSS ang mga pensiyonado na i-check sa kanilang mga banko ang pensiyon dahil naihulog na nila.

Part 1: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-1/

Part 2: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-2/

Part 4: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-4/

Part 5: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-5/

Source: SSS