Ayuda at tulong pinansyal ng gobyerno sa panahon ng quarantine (Part 1)

Para mabawasan ang agam-agam at pag-iintindi ng mga Pilipino sa epekto ng expanded community quarantine, isa-isahin natin ang mga nakalap mula sa nailathalang ayuda o tulong pinansyal ng gobyerno sa seryeng ito ng Chos!

Unahin natin ang para sa mga nawalan ng trabaho.

Marami ang mga bread winner ang nag-aalala para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang tahanan.

Kailangan nilang kumita para pangtustos sa pagkain at iba pang mga obligasyon sa pamilya.

Ngunit sarado ang karamihan sa mga negosyo dahil sa umiiral na kautusan.

Naglatag ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng dalawang programa para tulungan ang mga hindi regular na empleyado sa panahon ng quarantine.

1. COVID Adjustment Measures Program (CAMP) Lahat ng mga empleyado ng mga pribadong kumpanya at small-and-medium businesses ay maaring mag-avail nito, kahit ano pa ang kanilang employment status.

Sa ilalim ng CAMP na nasa Php 1.3 billion ang kabuuang halaga, makakatanggap ang mga empleyado ng pribadong sektor ng one-time financial assistance sa halagang Php5,000.

Ito ay para sa mga empleyado ng mga pribadong kumpanya na naapektuhan ng quarantine period.

Pasok din dito ang mga may-ari at empleyado ng small-to-medium businesses.

Nilinaw din na ang CAMP ay hindi para sa mga empleyado ng gobyerno o ng malalaking kumpanya.

Paano mag-apply para sa CAMP? Ang employer, o may-ari ng mga small and medium business, ang kailangang mag-apply sa CAMP sa ngalan ng kanilang mga empleyado.

Hindi ang empleyado mismo ang mag-a-apply.

Kailangang ipasa ng employer ang mga sumusunod sa DOLE regional o provincial office:

1) Establishment report ukol sa Labor Advisory No. 9 Series of 2020 para ipaalam sa DOLE ang ipinatupad nilang flexible work arrangements sa panahon ng quarantine

2) Ang company payroll sa panahon bago ipinatupad ang flexible work arrangement o temporary closure.

May posibilidad na hindi maaprubahan ang application kung mayroong hindi tugma sa ipinasang dokumento ayon sa pagsisiyasat ng DOLE.

Kapag naman naaprubahan ang application, ang CAMP financial assistance ay ipapadala sa pamamagitan ng bank transfer at matatanggap ng mga empleyado sa kanilang payroll account sa loob ng dalawang linggo.

Dapat ipaalam ng employer sa DOLE kapag natanggap na ng mga empleyado ang benepisyo.

2. Tulong Pangkabuhayan sa Displaced/Undeprivileged Workers (TUPAD) Sa ilalim ng TUPAD, kikita ng minimum wage ang mga trabahador, at kanilang makukuha ang kanilang sweldo sa pamamagitan ng money remittance service provider sa pagtatapos ng ika-sampung araw.

Ito ay community-based na tulong na nagbibigay ng emergency employment sa mga taong nawalan ng trabaho at mga seasonal workers sa loob ng hindi bababa sa 10 araw at hindi hihigit sa 30 araw.

Isang halimbawa ng trabahong kanilang gagawin ay ang paglilinis at pag-disinfect ng kanilang mga bahay at kapaligiran.

Ang mga kagamitan gaya ng cleaning materials at protective equipment ay ibibigay sa kanila ng DOLE.

Part 2: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-2/

Part 3: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-3/

Part 4: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-4/

Part 5: https://chos.ph/ayuda-at-tulong-pinansyal-ng-gobyerno-sa-panahon-ng-quarantine-part-5/

Source: DOLE, Smart Parenting