Alamin: ‘Renal disease’ ano ito?

Ang ‘renal disease’ (mas kilala sa tawag na ‘kidney disease’) ay isang termino kung kailan ang mga bato (kidneys) ay nasira at hindi na gumagana ng maayos ayon sa pangangailangan ng katawan.

Ang sakit sa bato kapag tumagal ng higit sa 3 buwan ay tinatawag na ‘chronic kidney disease’ (CKD).

Kapag ang mga bato ay hindi na gumagana ng maayos, ang mga basura sa katawan na galing sa mga likido ay unti-unting naiipon sa loob ng katawan.

Ang kapabayaan at hindi maagang paggamot sa sakit sa bato ay maaaring magdulot ng iba pang kumplikasyon o mga sakit katulad ng sakit sa puso (heart disease), mataas na presyon ng dugo (high blood pressure), at kalaunan ay paghantong sa ‘kidney failure’, kaya’t mahalaga na magamot ito ng maaga.