30B piso bigay ng PhilHealth sa mga ospital para masugpo ang COVID-19

Magbibigay ng paunang 30 bilyong piso ang PhilHealth sa accredited hospitals para masugpo ang CoViD-19.

Gamit ang interim reimbursement mechanism (IRM), ang ayuda ay katumbas ng tatlong buwang halaga ng claims batay sa historical data at ito naman ay iaawas sa future claims.

Ito ay bahagi ng pagsisikap ng PhilHealth para mabawasan ang return-to-hospital payments mula 2019 pabalik.

Ito ay isang pambirihang panahon na nangangailangan ng kakaibang pamamaraan at ang IRM ay siguradong makatutulong sa layunin ni Pangulong Rodrigo Duterte na masolusyonan at maiwasan ang pagkalat ng nasabing virus anang PhilHealth.